Krab i kretetki.
Krab i kretetki. Prosto z ulicy. Pyszne!
2010-08-24 19:31:35

40 mm @f 4 1/500 sec